Pozor - Zásadní omezení provozu na místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku - finální úprava povrchu MK

Pozor - Zásadní omezení provozu na místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku - finální úprava povrchu MK

V úterý 19. 4. 2022 budou zahájeny stavební práce na finální úpravě povrchu místní komunikace v ulici Za Pilou v Jeseníku. Tyto práce jsou součástí stavby VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA, která je investiční akcí naší společnosti. Tato stavba byla podpořena dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 63,75%.

Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici za Pilou. Stavbu není možné provádět jiným způsobem než při plné uzávěře. Níže v textu uvádíme časový harmonogram omezení provozu na místní komunikaci.

Časový harmonogram plné uzavírky místní komunikace

Doba omezení 1: 19. 4. 2022 – 22. 4. 2022 
Zahájení prací: v úterý 19. 4. 2022 od 7:00 hod.
Ukončení prací: v pátek 22. 4. 2022 v 12:00 hod. 

Doba omezení 2: 25. 4. 2022 – 29. 4. 2022 
Zahájení prací: v pondělí 25. 4. 2022 od 7:00 hod.
Ukončení prací: v pátek 29. 4. 2022 v 12:00 hod.

Přerušení prací: V době přerušení prací bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t a bude zajištěn svoz komunálního odpadu a bioodpadu dle pravidelného týdenního cyklu.

Jak již bylo výše uvedeno, stavba bude významným způsobem omezovat provoz na MK v ulici Za Pilou. Za tato omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Nový povrch místní komunikace v celé její šíři kompletně uzavře stavební práce na této komunikaci ze strany VAK. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování, a to i v místech, kde to do současné doby nebylo umožněno. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme.

Další informace a kontakty ke stavbě naleznete zde.