Obnova vodovodu v lokalitě "K nádraží", Dolní lipová, Lipová-lázně

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

storage/VerejneZakazky/SOU-2021-003/SOU-2021-003.png