VE VAK JESENICKA JE ROZHODOVÁNO PROFESIONÁLNĚ

VE VAK JESENICKA JE ROZHODOVÁNO PROFESIONÁLNĚ

Společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se distancuje od nepravdivých informací a manipulací s fakty, které se objevily ve dvou článcích regionálního týdeníku.

Místní noviny vydaly dva články, které se věnovaly naší společnosti, konkrétně rekonstrukci úpravny vody v Adolfovicích. Týkají se kompletní opravy samotné budovy ze 60. let a rozsáhlé modernizace technologické linky, díky níž dnes dodáváme pitnou vodu ve vysoké, a hlavně stabilní kvalitě. K patnácti tisícům odběratelů teče voda nově s nižším obsahem chlóru, s přidaným zdraví prospěšným vápníkem, a to za jakéhokoli počasí (vč. přívalových dešťů či oblev).

Investice 86 milionů korun (z čeho téměř 50 % kryje dotace) do takto důležitého vodního zdroje považuje vedení společnosti i její představenstvo za prospěšnou. „Málokdo si uvědomuje, že ta investice do úpravny byla svým způsobem nevyhnutelná, protože při rychlém tání sněhu či přívalových deštích stará technologie nebyla schopna vyrábět vodu v potřebné kvalitě. Tak trochu nás doběhla nečinnost minulých vedení Vak Jesenicka,“, upřesnil motivace předseda představenstva, Ing. Václav Urban. Za vhodnou investici označily i odborné studie a posudky od nezávislých vodohospodářských autorit, které investici předcházely. Veřejná zakázka na rekonstrukci proběhla v otevřeném výběrovém řízení a zvítězila nejnižší cenová nabídka. Za právně nezávadnou pak veřejnou zakázku fakticky označilo Ministerstvo zemědělství, které naše výběrové řízení dozorovalo.

Společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. je společnost akciová, jejíž představenstvo je naprosto logicky tvořeno zástupci akcionářů, tedy reprezentanty jednotlivých obcí Vak Jesenicka vlastnící. To zřejmě zapříčiňuje, že se Vak Jesenicka stává nedobrovolně předmětem podobně lživých článků očerňujících naši organizaci a očerňující kvalitní práci našich zaměstnanců.

V rámci ochrany dobrého jména naší společnosti zvažujeme právní kroky, jež přispějí k zastavení podobných praktik pohybujících se na samé hranici zákonnosti. Naše společnost ctí odlišné morální hodnoty, těmi jsou zodpovědnost, profesionalita, transparentnost…

A přesně v tomto rámci chystáme na 12., 19. a 26. říjen (vždy v 16 hod.) dny otevřených dveří na úpravně vody, kde široké veřejnosti, odborníkům i médiím představíme výsledek zásadní investiční akce – rekonstrukce Úpravny vody Adolfovice, jste zváni.