„OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK“

„OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK“

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/obnova-vodovodu-v-ulici-priessnitzova-jesenik