Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2023

Naše společnost touto cestou zveřejňuje:

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2023 - zde.