Projekt SUCHO 2015 - PLNĚNÍ PROJEKTU 1-6/2016
V závěru roku 2015 byl spuštěn Projekt SUCHO 2015 zaměřený na vytvoření krizového plánu připravenosti na pokles vydatnosti VZ a s tím spojeným možným rizikem nedostatku vody v regionu Jesenicka, který má za cíl minimalizovat negativní dopady sucha a zabezpečit zásobovaný region dostatkem pitné vody. Cílem této 1. monitorovací zprávy projektu bylo zejména podrobně vyhodnotit rok 2015 a vývoj situace v prvním pololetí roku 2016.
Projekt SUCHO 2015 - PLNĚNÍ PROJEKTU 1-6/2016