CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2021

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2021, s účinností od 1. 1. 2021, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2021):                              33,94 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 37,33 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2021):                             40,60 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 44,66 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.