CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2022

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2022, s účinností od 1. 1. 2022, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2022):                              38,70 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 42,57 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2022):                             43,23 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 47,55 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.