Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Václav Urban předseda představenstva
Mgr. Michal Havrila člen představenstva
Miroslav Kružík člen představenstva
Ing. Petr Mudra člen představenstva
Tomáš Vlazlo člen představenstva
Ing. Jan Konečný člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Petr Kučák předseda dozorčí rady
Ing. Dalibor Jati člen dozorčí rady
Kamil Dombek člen dozorčí rady
Ing. Martin Kudelka člen dozorčí rady
Rudolf Lindovský člen dozorčí rady
Ing. Pavel Mrnůštík člen dozorčí rady