VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA

Stavba VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA je investiční akcí naší společnosti a jejím cílem je zajištění kvalitní pitné vody až do Vašich objektů a současně také zajištění kvalitní likvidace splaškových vod. Při námi zjišťovaném průzkumu v roce 2017 vyjádřila většina vlastníků nemovitostí v této lokalitě zájem o výstavbu vodovodu a kanalizace. Celkové náklady na tuto stavbu činí cca 16 mil. Kč. Na tuto stavbu jsme získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 63,75%.

Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici za Pilou. Stavbu není možné provádět jiným způsobem než při plné uzávěře. Stavba bude probíhat v období 1. 4. 2021 – 17. 6. 2021, v období 18. 6. 2021 – 5. 9. 2021 bude přerušena a dále bude pokračovat v období 6. 9. 2021 – 30. 11. 2021.

Časový harmonogram plné uzavírky místní komunikace

Doba omezení: 1. 4. 2021 – 17. 6. 2021 
Pracovní doba: PO - ČT v čase 7-18 hod. (Mimo pracovní dobu bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t.) 
Přerušení prací: PÁ - NE  (V tomto období bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t a bude zajištěn svoz komunálního odpadu.)

Doba omezení: 6. 9. 2021 – 30. 11. 2021 
Pracovní doba: PO - ČT v čase 7:00-18:00 hod. a PÁ v čase 7:00-14:00 (Mimo pracovní dobu bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t.) 
Přerušení prací: PÁ (od 14:00) - NE  (V tomto období bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t a bude zajištěn svoz komunálního odpadu, a to každý pátek od 13:00.)

Stavba bude probíhat směrem z kopce dolů. Dne 1. 4. 2021 proběhne frézování horní části komunikace. Dne 6. 4. 2021 budou zahájeny zemní práce a pokládka potrubí. Čelo stavby, ve kterém budou probíhat stavební práce (délka čela cca 50 m), se bude týdně posouvat o cca 40-60 m směrem dolů k ulici Rejvízská. MK bude po pokládce vodovodu a kanalizace v průběhu 11/2021 provizorně zaasfaltována. V roce 2022 bude provedena finální oprava povrchu MK.

Jak již bylo výše uvedeno, stavba bude významným způsobem omezovat provoz na MK v ulici Za Pilou. Za tato omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování, a to i v místech, kde to do současné doby nebylo umožněno. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme.

INFORMACE STAVBY A KONTAKTY

Název stavby:

VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA

Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Zástupce investora:

Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616

Bc. Alena Rábová, technik investic, +420 739 337 612

Zhotovitel: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Zástupce zhotovitele: Martin Kouřil, stavbyvedoucí, +420 737 258 702
Cena díla: 16.000.000 Kč